Mats Gustafsson

Födelsedatum:1950-08-20
Dödsdatum:2023-02-27
Gravsatt:2023-03-20
Ort:Höviksnäs
Gravnummer:VA 17 88

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn