Monica Lund

Födelsedatum:1940-03-09
Dödsdatum:2023-04-09
Gravsatt:2023-05-10
Ort:Skärhamn
Gravnummer:VA 17 102

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn