Roy Magnusson

Födelsedatum:1948-07-14
Dödsdatum:2020-12-17
Gravsatt:2021-01-15
Ort:HJÄLTBY
Gravnummer:VA 17 75

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn