Stig Gustafsson

Födelsedatum:1938-08-09
Dödsdatum:2022-05-21
Gravsatt:2022-06-17
Ort:Höviksnäs
Gravnummer:VA 17 84

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn