Susanne Carlsson

Födelsedatum:1963-09-29
Dödsdatum:2022-06-06
Gravsatt:2022-08-02
Ort:Kungälv
Gravnummer:VA 17 85

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn