Sven-Erik Jansson

Födelsedatum:1941-02-05
Dödsdatum:2022-09-08
Gravsatt:2022-10-21
Ort:Myggenäs
Gravnummer:VA 17 100

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn