Barbro Johansson

Födelsedatum:1936-08-20
Dödsdatum:2014-10-28
Gravsatt:2014-11-21
Ort:Mellerud
Gravnummer:VA 20 6

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn