Bengt Claesson

Födelsedatum:1944-10-21
Dödsdatum:2016-10-03
Gravsatt:2016-12-14
Ort:HJÄLTEBY
Gravnummer:VA 20 19

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn