Gunn Edvardsson

Födelsedatum:1935-06-14
Dödsdatum:2014-07-17
Gravsatt:2014-09-18
Ort:Hjälteby
Gravnummer:VA 20 35

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn