Holger Helgesson

Födelsedatum:1934-04-18
Dödsdatum:2015-03-19
Gravsatt:2015-04-14
Ort:Hjälteby
Gravnummer:VA 20 36

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn