Ingrid Andersson

Födelsedatum:1920-03-25
Dödsdatum:2016-02-15
Gravsatt:2016-03-18
Ort:471 70 Höviksnäs
Gravnummer:VA 20 2

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn