Jan-Olov Krook

Födelsedatum:1938-12-07
Dödsdatum:2015-03-24
Gravsatt:2015-06-24
Ort:Myggenäs
Gravnummer:VA 20 18

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn