Kerstin Andersson

Födelsedatum:1938-04-21
Dödsdatum:2017-02-19
Gravsatt:2017-03-08
Ort:471 60 Myggenäs
Gravnummer:VA 20 8

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn