Kjell Thomas Augustsson

Födelsedatum:1954-01-01
Dödsdatum:2017-12-17
Gravsatt:2018-02-23
Ort:Höviksnäs
Gravnummer:VA 20 11

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn