Roland Karlsson

Födelsedatum:1938-04-04
Dödsdatum:2014-07-11
Gravsatt:2014-08-22
Ort:Myggenäs
Gravnummer:VA 20 26

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn