Rolf Morgan Carlsson

Födelsedatum:1929-05-19
Dödsdatum:2017-11-15
Gravsatt:2018-03-21
Ort:Hjälteby
Gravnummer:VA 20 9

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn