Sixten Gustafsson

Födelsedatum:1927-07-09
Dödsdatum:2013-09-06
Gravsatt:2013-10-25
Ort:Myggenäs
Gravnummer:VA 20 22

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn