Tage Kristiansson

Födelsedatum:1943-01-04
Dödsdatum:2017-07-18
Gravsatt:2017-09-22
Ort:Myggenäs
Gravnummer:VA 20 7

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn