Kerstin Backman

Födelsedatum:1919-10-26
Dödsdatum:2011-05-31
Gravsatt:2011-08-19
Ort:Hjälteby

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLAS MINNESLUND

Kyrkvägen 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn