Lennart Andreasson

Födelsedatum:1927-01-22
Dödsdatum:1999-05-05
Gravsatt:1999-06-18
Ort:HÖVIKSNÄS

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLAS MINNESLUND

Kyrkvägen 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn