Lennart Berndtsson

Födelsedatum:1927-09-16
Dödsdatum:2006-07-22
Gravsatt:2006-09-08
Ort:KIHL

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLAS MINNESLUND

Kyrkvägen 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn