Lissie Andersson

Födelsedatum:1925-09-29
Dödsdatum:2010-11-23
Gravsatt:2011-05-02
Ort:Kode

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLAS MINNESLUND

Kyrkvägen 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn