Orvar Alexandersson

Födelsedatum:1928-04-19
Dödsdatum:2012-03-02
Gravsatt:2012-07-04
Ort:Hakenäset

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLAS MINNESLUND

Kyrkvägen 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn