Björn Sönströd

511 93 Torestorp

1934-07-26 Födelsedatum
2011-04-11 Dödsdatum

Gravsatt: 2011-12-28

Askgravlunden Torestorp

Torestorps pastorat

Sverige, Västra Götaland

Torestorps pastorat

0320-56330

torestorp.pastorat@svenskakyrkan.se

www.torestorpspastorat.se

Gullbringavägen 1
511 93 TORESTORP