Bo Henning Abrahamsson

511 93 Torestorp

1952-03-21 Födelsedatum
2020-02-27 Dödsdatum

Gravsatt: 2020-04-27

Askgravlunden Torestorp

Torestorps pastorat

Sverige, Västra Götaland

Torestorps pastorat

0320-56330

torestorp.pastorat@svenskakyrkan.se

www.torestorpspastorat.se

Gullbringavägen 1
511 93 TORESTORP