Conny Evald Oskarsson

511 93 Torestorp

1950-11-17 Födelsedatum
2016-06-14 Dödsdatum

Gravsatt: 2016-08-30

Askgravlunden Torestorp

Torestorps pastorat

Sverige, Västra Götaland

Torestorps pastorat

0320-56330

torestorp.pastorat@svenskakyrkan.se

www.torestorpspastorat.se

Gullbringavägen 1
511 93 TORESTORP