Jan Ingvar Gunnar Karlsson

511 93 Torestorp

1952-10-17 Födelsedatum
2021-11-20 Dödsdatum

Gravsatt: 2021-12-29

Askgravlunden Torestorp

Torestorps pastorat

Sverige, Västra Götaland

Torestorps pastorat

0320-56330

torestorp.pastorat@svenskakyrkan.se

www.torestorpspastorat.se

Gullbringavägen 1
511 93 TORESTORP