Märta Elisabet Lyckmyr

511 93 Torestorp

1942-01-20 Födelsedatum
2013-09-07 Dödsdatum

Gravsatt: 2013-10-23

Askgravlunden Torestorp

Torestorps pastorat

Sverige, Västra Götaland

Torestorps pastorat

0320-56330

torestorp.pastorat@svenskakyrkan.se

www.torestorpspastorat.se

Gullbringavägen 1
511 93 TORESTORP