Nils Olle Lennart Hallgren

511 93 Torestorp

1929-01-02 Födelsedatum
2018-06-26 Dödsdatum

Gravsatt: 2018-07-25

Askgravlunden Torestorp

Torestorps pastorat

Sverige, Västra Götaland

Torestorps pastorat

0320-56330

torestorp.pastorat@svenskakyrkan.se

www.torestorpspastorat.se

Gullbringavägen 1
511 93 TORESTORP