Mats Håkan Selin

Födelsedatum:1944-07-19
Dödsdatum:2007-03-31
Gravsatt:2007-04-12
Ort:Torpshammar
Gravnummer:2 2168, 2169