Tord Christer Andersson

Födelsedatum:1961-02-02
Dödsdatum:2012-11-15
Gravsatt:2012-12-07
Ort:Fränsta
Gravnummer:2 1436, 1437, 1438

Gravsatta inom samma gravplats