Andreas Andersson

Födelsedatum:1878-06-16
Dödsdatum:1962-08-01
Gravsatt:1962-08-12
Ort:Torsåker
Område: B
Gravnummer:1 B 1116

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se