Bertil Arousell

Födelsedatum:1930-05-24
Dödsdatum:2018-10-18
Gravsatt:2018-11-09
Ort:Torsåker
Område: B
Gravnummer:1 B 1420-21

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se