Per Erik Andersson

Födelsedatum:1865-05-15
Dödsdatum:1948-04-15
Gravsatt:1948-04-25
Ort:Berg
Område: B
Gravnummer:1 B 1028

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se