Selma Sofia Berg

Födelsedatum:1883-10-03
Dödsdatum:1954-08-16
Gravsatt:1954-08-22
Ort:Torsåker
Område: B
Gravnummer:1 B 1115

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se