Björn Ove Winges

Födelsedatum:1940-12-03
Dödsdatum:1990-06-27
Gravsatt:1990-09-01
Ort:Torsåker
Område: G
Gravnummer:1 G 0379A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se