Liv Juliet Vera Wänglund

Födelsedatum:1999-09-18
Dödsdatum:2021-10-03
Gravsatt:2022-05-27
Ort:Torsåker
Område: G
Gravnummer:1 G 0418

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se