Anders Joel Berglund

Födelsedatum:1908-02-06
Dödsdatum:1996-01-10
Gravsatt:1996-05-14
Ort:Sandviken
Gravnummer:1 ML GA

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se