Anna Matilda Andersson

Födelsedatum:1903-10-03
Dödsdatum:1995-10-17
Gravsatt:1995-11-06
Ort:Torsåker
Gravnummer:1 ML GA

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se