Erik Christer Andersson

Födelsedatum:1944-10-20
Dödsdatum:2009-08-27
Gravsatt:2009-10-13
Ort:Hofors
Gravnummer:1 ML GA

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se