Anders Johan Eriksson

Torsåker

1859-03-06 Födelsedatum
1945-03-20 Dödsdatum

Gravsatt: 1945-03-30

1 U 103

Torsåkers kyrkogård

Torsåkers församling

Sverige, Gävleborg

Torsåkers församling

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

Torsåkers kyrkogård

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

Gravsatta inom samma gravplats