Anders Johan Eriksson

Födelsedatum:1859-03-06
Dödsdatum:1945-03-20
Gravsatt:1945-03-30
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 103

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se