Angela Elfström

Födelsedatum:2015-08-02
Dödsdatum:2015-08-02
Gravsatt:2015-10-23
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 310

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se