Ann-Britt Sundström

Födelsedatum:1946-05-27
Dödsdatum:1981-06-01
Gravsatt:1981-08-22
Ort:Borlänge
Område: U
Gravnummer:1 U 110

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se