Anna E. Rådman

Födelsedatum:1896-10-22
Dödsdatum:1966-05-17
Gravsatt:1966-06-15
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 017

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se