Anna Teresia Andersson

Födelsedatum:1894-01-16
Dödsdatum:1971-08-07
Gravsatt:1971-08-27
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 150

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se