Arvid Em. Blomkvist

Födelsedatum:1887-10-23
Dödsdatum:1962-08-26
Gravsatt:1962-09-08
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 013

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se