Augusta Karlsson

Födelsedatum:1894-01-29
Dödsdatum:1971-12-05
Gravsatt:1972-05-27
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 055

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se