Axel Hedlund

Födelsedatum:1892-02-20
Dödsdatum:1968-09-19
Gravsatt:1968-10-26
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 151

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se