Berta Linnea Pettersson

Födelsedatum:1910-06-14
Dödsdatum:1995-06-03
Gravsatt:1995-07-10
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 162

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se