Bertil Emanuel Landström

Födelsedatum:1915-06-11
Dödsdatum:1982-11-29
Gravsatt:1983-05-28
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 309B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se